Herinnering verplichting affichage FAVV

 

Beste leden,

 

Verkoopt u kruiden (levensmiddelen) naast uw praktijk, denk er dan aan om uw toelating of registratie van het FAVV duidelijk uit te hangen. 

bron: http://www.favv-afsca.fgov.be/erkenningen/verplichtingtothetafficheren/d...

 

 

het bestuur

Bevraging sectorcommissie 10 van naturopaten

 

Beste leden,

 

Op 6 december heeft Mario Blokken, de voorzitter van de sectorcommissie 10 'personenzorg', zijn plan van aanpak voorgesteld. Hij pleit voor:

1. meer intersectoriale samenwerking, en stelt als thema 'zorgzaam' voor en vraagt om ideeën om dit concreet uit te werken (tussen kappers, kinderverzorgsters, naturopaten, haarwerkspecialisten, begrafenisondernemers etc). Jullie ideeën zijn welkom via naturopathica@naturopathica.be voor eind januari 2018.

Lidgelden 2018

Beste leden,

 

Ondanks de zeer beperkte reakties op onze oproep om een klein beetje van jullie tijd en talenten te delen met de vereniging, en met de intentie om in 2018 toch al iets meer te kunnen realiseren, heeft het bestuur besloten om de verhoging van het lidgeld dit jaar nog zeer beperkt te houden in afwachting van vernieuwd beleid en eventuele verdere reakties. Op de algemene vergadering zullen we onze ideeën daarover kenbaar maken. 

Binnenkort nog maar 4 ondernemingsvormen

Het voorontwerp van wet tot hervorming van het ondernemingsrecht, wat in de zomer in eerste lezing werd goedgekeurd, werd op 1 december ook in tweede lezing door de Ministerraad goedgekeurd.

Sigrid Présent en Nathalie Malecki stellen zich voor

Sigrid Présent werd aanvaard door de toetredingscommissie en stelt zich graag aan jullie voor: 

 

Verdubbeling lidgeld ?

Beste lid,

 

WebinarNinja binnenkort beschikbaar

Beste leden,

 

Binnenkort bieden we jullie de mogelijkheid aan om de webinarsoftware 'webinarninja' te gebruiken. Hiermee kan je je manier van werken promoten via een videoboodschap, die je op voorhand opneemt, of 'live' uitzendt. De software zorgt voor het uitsturen van herinneringsmails, en zorgt dat je video ook na de uitzending herbekeken kan worden. 

Wie wil deelnemen aan een beta test, kan dit aanvragen via naturopathica@naturopathica.be. Gold en zilver leden krijgen uiteraard voorrang.

 

Onze nieuwe 'pull-ups' zijn klaar !

Beste leden,

 

Naturo nam dit jaar deel aan 2 beurzen: de 'Body & Soul' beurs in Antwerpen en de 'Gezondheidsbeurs' in Gent.

Uit beiden hebben een aantal nieuwe leden zich aangemeld. Dank aan iedereen die is komen helpen.

Op die laatste beurs stonden we met onze nieuwe 'pull-ups' ! Je ziet ze hieronder.

Afsluiting Unisan

Beste leden,

 

We zijn voor het voldongen feit gesteld dat UNISAN vzw dit voorjaar de handdoek in de ring heeft gegooid.

Nieuwe KBO toepassing: MyEnterprise

 
image
 
 
Nieuwe toepassing: MyEnterprise.be

Help ons mee om uw leden kennis te laten maken met de toepassing www.myenterprise.be

Pagina's

(c) 2010-2017 Naturopathica, wettig erkende beroepsvereniging (Belgisch Staatsblad 25/03/05) Ondernemingsnummer 0.820.205.967