naturo 85x85

square
Image Galleries: 

Download uw vrijkaart voor de gezondheidsbeurs hier

Beste,

Een goede gezondheid op een meer natuurlijke wijze? Het kan!

Natuurlijke gezondheid is niet zo gek.. . Bij diverse volksstammen verspreid over de hele wereld is een levensverwachting van 100 jaar of meer niet ongewoon. Behoudens ongevallen of erfelijke belasting is hun leven grotendeels ziektevrij, hart- en ouderdomsziekten zijn er onbekend…  De gezondheidstoestand van deze volkeren verandert eens ze in aanraking komen met de Westerse ‘beschaving’.

Hoe kan je zelf stappen nemen naar een meer natuurlijke gezondheid?

Test

Eerste Naturo groepspraktijk werd opgestart

 

                           

 

 

Wijzig je paswoord

Beste leden, Van tijd tot tijd is het goed om je paswoord voor een site aan te passen. Een aantal onder u rapporteerden problemen met het aanvragen van een nieuw paswoord. Er werd wel een link verstuurd, maar nadien werd doorverwezen naar een pagina die niet meer bestond. De oorzaak van deze incidenten werd onderzocht en verholpen.

Vacatures

 

Commissieleden
We hebben dringend hulp nodig om de werkbelasting van de huidige bestuurders draaglijk te houden, vooral bij het uitwerken van concrete projecten, initiatieven, en voorstellen.
Naturopathica wil jonge mensen de kans geven om deel te nemen aan de verschillende commissies (Toetredingscommissie, Communicatie, ICT, Kwaliteit, Evenementen...) om de raad van bestuur te adviseren bij het realiseren van onze visie en missie.

Lidmaatschapsbijdrage 2017

 

Beste Naturopathica leden,

 

Dit jaar zijn we er ondankt een chronisch gebrek aan helpende handen toch in geslaagd om een zitje te veroveren in de sectorcommissie 'personenzorg' van de Hoge Raad van de FOD Economie, waar wij het beroep 'naturopaat' zullen vertegenwoordigen. Dit is een belangrijke stap in de realisatie van onze statuten, nl. de erkenning van ons beroep.

Wij vragen u om verder te steunen. Alleen samen staan we sterk, en zullen we ons beroep kunnen blijven verdedigen.

 

Advies voor mensen die rond geestelijke gezondheid werken

Geacht lid,

 

Naar aanleiding van de wet tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen hebben wij advies aan onze advocaat gevraagd.
Leden kunnen zijn advies opvragen bij het secretariaat.

 

Wim Van Aelst en Lucas Sleeuwaert

Bijscholingsbewijzen 2015

 

Pagina's

(c) 2010-2017 Naturopathica, wettig erkende beroepsvereniging (Belgisch Staatsblad 25/03/05) Ondernemingsnummer 0.820.205.967