Raad van Bestuur

De volgende personen hebben een bestuursmandaat opgenomen binnen de Raad van bestuur (RvB):


     Wim Van Aelst             Picture 272              Picture 234         Peter Van Herck       afbeelding van Kurt Mercelis

  Wim Van Aelst      Hans Westerling       Noëlla Trenson          Peter Van Herck          Kurt Mercelis
    voorzitter           ondervoorzitter       ondervoorzitter          penningmeester             secretaris
                                 (Wallonië)             (Vlaanderen)

    afbeelding van Ilse Platteau                          afbeelding van Ro De Lanoeye               

     Ilse Platteau                         Ro de Lanoeye

        mentor                                voorzitter
  & aanspreekpunt                commissie evenementen


Zij nemen de noodzakelijke beslissingen om de goede werking van de vereniging te verzekeren, rekening houdend met:

- de waarden die we wensen te leven 
- de visie en missie van onze vereniging
- de krijtlijnen die werden uitgezet op de algemene vergadering

(c) 2010-2017 Naturopathica, wettig erkende beroepsvereniging (Belgisch Staatsblad 25/03/05) Ondernemingsnummer 0.820.205.967