Opleiding tot hypnose-coach


Hypnose: opleiding tot hypnose-coach


Deze cursus wordt reeds voor het twaalfde jaar op rij ingericht. Tijdig inschrijven is noodzakelijk, want het aantal deelnemers is beperkt.


Hypnose is een goede methode om dingen te bereiken die we bewust willen, maar waar de onbewuste wil ontbreekt.

HYPNOSE is een toestand van geconcentreerde aandacht waarin men alles kan horen en de volledige controle over zich zelf blijft behouden.

Via de HYPNOSE is men in staat om gebruik te maken van de haast onbegrensde mogelijkheden van het onbewuste.

Heb je zin om van deze mogelijkheden gebruik te maken om andere mensen te helpen, dan is deze opleiding er één voor jou !!


De cursus Hypnose bestaat uit vier stappen : voor het bekomen van het getuigschrift "Hypnose-coach" is het volgen van de vier stappen noodzakelijk. Niemand is echter na de basiscursus verplicht om de volgende stap te zetten.


Module 1 omvat zes dagen (3 weekends) van 9 tot 18 uur.

Module 2 omvat 8 dagen (4 weekends) van 9 tot 18 uur.

Module 3 omvat één weekend + 1 dag (3 dagen)

Module 4 omvat een stageperiode en één evaluatiedag


Na de Module 4 bekomt men het getuigschrift van HYPNOSE-COACH.


Module 1

Doel: de basistechnieken van het hypnotiseren stap voor stap grondig en praktisch oefenen: de ontspanningsmethode, de afleidingsmethode, de fixatiemethode, de autoritaire methode. Ook de basistechnieken van zelfhypnose komen aan bod. In het theoretische gedeelte besteden we, naast de hypnosetechnieken, ruim aandacht aan het ontstaan en de evolutie van hypnose (zeg maar geschiedenis van de hypnose). We hebben het over de werking van het onbewuste, communicatieve vaardigheden etc...

Toelatingsvoorwaarden: minimum 18 jaar zijn en minstens volledige humaniora of gelijkgestelde opleiding gevolgd hebben. 


Module 2

Doel: een grondige verdieping en verfijning geven aan de verschillende hypnosetechnieken. Studie van verantwoorde suggesties om de gewenste verandering te bekomen. Communicatievaardigheden

Inhoud: . Inoefenen van de verschillende hypnosetechnieken, communicatietechnieken en NLP-technieken. Het geven van suggesties aan gehypnotiseerde personen. Verder komen aan bod :


Communicatie en taalgebruik in de hypnose en hypnotherapie.

Gesprekstechnieken

NLP en hypnose

Hypnoanalyse

Psychopathologie voor hypnose-coachen

Voorbereiden van het eindwerk dat in module drie dient gepresenteerd te worden.


Voorafgaande taak: lezen van het aangepaste handboek

Toelatingsvoorwaarde: getuigschrift van module1


Module 3

Doel: Deze cursus heeft vooral de bedoeling om de coach betere inzichten te geven in zijn werk als hulpverlener en de communicatie met de cliënt te optimaliseren.

Het is immers via de communicatie dat de coach zijn werk efficiënt kan uitvoeren.


Praktische informatie voor het opstarten van een eigen praktijk.


Overzicht van de verschillende CAM-vormen en uitwerken van een begeleidingsvorm uit een andere SMEL-groep

Presentatie van het eindwerk. Eindtesten


Voorafgaande taak : voorbereiden en afwerken van het eindwerk.

Toelatingsvoorwaarde : module 2 met vrucht hebben gevolgd.


Module 4

Module 4 omvat een stageperiode, die in samenspraak wordt bepaald. Op het einde van de stageperiode volgt een Evaluatiedag

Op deze dag komen we samen om alle resterende vragen en suggesties onder de loepe te nemen.

Uitreiking van de getuigschriften van HYPNOSE-COACH.


Toelatingsvoorwaarden : module 3 met succes hebben afgewerkt


Deze cursus wordt gegeven door ervaren en professionele hypnotherapeuten die dagdagelijks met hypnotherapie bezig zijn en bovendien elk een specifiek domein van de hypnose kunnen benaderen. De docenten zijn lid van de wettig erkende beroepsvereniging Naturopathica.

In samenspraak met de cursisten kunnen in de daarop volgende maanden regelmatig terugkomdagen georganiseerd worden.
Data: opleiding 2013-2014

Module 1 :  (reeds gegeven)
Module 2 : 22 & 23 feb + 15 & 16 maart + 26 & 27 april + 17 & 18 mei
Module 3 : 11 okt 2014 + 18 & 19 okt
Module 4 : Stage met begeleiding 
                 Evaluatiedag , in overleg te bepalen
                 data en procedure opvolging af te spreken met de groep


Data : opleiding 2014 - 2015

Module 1 : 8 & 9 nov 2014 + 22 & 23 nov 2014 + 13 & 14 dec 2014
Module 2 : 7 & 8 feb 2015 + 7 & 8 mrt 2015 + 28 & 29 mrt 2015 + 9 & 10 mei 2015
Module 3 : 3 okt 2015 + 10 & 11 okt 2015
Module 4 : stage met begeleiding en evaluatiedag, in overleg te bepalen
  

Locatie: 

Te Bepalen in functie van de inschrijvingen, normaal gezien in Brugge

Prijs ;
Module 1 : 575,00 euro (voorschot 200 euro) 
Module 2 : 685,00 euro
Module 3 : 345,00 euro
Module 4 : 175,00 euro

In deze prijzen zijn begrepen :

  • documentatie en cursus + begeleiding tijdens de stageperiode
  • koffiepauzes
  • licht middagmaal of broodmaal (gewone keuken)

Bepaalde boeken die bij deze cursus gebruikt worden dienen door de cursisten zelf aangekocht. Tijdens het eerste weekend van module 1 worden de titels meegedeeld.We kunnen ook zorgen voor samenaankoop.


Voor inschrijving en algemene voorwaarden verwijzen we naar de website van de organisator: www.aranconsulting.be


Trefwoorden: 
(c) 2010-2017 Naturopathica, wettig erkende beroepsvereniging (Belgisch Staatsblad 25/03/05) Ondernemingsnummer 0.820.205.967