U bent hier

  • You are here:
  • Home > opleiding tot bevrijdingstherapeut

opleiding tot bevrijdingstherapeut

 

Opleiding tot bevrijdingstherapeut

Steeds meer mensen raken in de knoop met zichzelf en zijn niet meer in staat hun eigen knoop te ontwarren. De "bevrijdingstherapie" heeft in de loop der jaren bewezen een oplossing te kunnen bieden aan heel wat problemen.

Dit is dan ook de reden waarom wij deze therapie een grotere bekendheid willen geven en ervoor zorgen dat meer mensen deze schitterende methode in hulpverlening ten dienste kunnen stellen van hulpbehoevenden.

Het programma omvat een grondige studie van verschillende aspecten in het menselijk functioneren.

 • ANATOMIE : een degelijke studie van de anatomie en fysiologie van de mens

 • PSYCHOLOGIE : Algemene psychologie, Ontwikkelingspsychologie, Psychoanalyse

 • PSYCHOPATHOLOGIE : Algemene psychopathologie en studie van de neurosen.

 • PSYCHOTHERAPIE : beginselen van de psychotherapie met inbegrip van communicatietechnieken en therapeutische vaardigheden

Deze vakken worden voor een groot gedeelte aangeboden in zelfstudie, waarbij er regelmatig tests worden afgelegd.
Naast het eerder theoretisch gedeelte komt de praktische benadering en aanpak van de "bevrijdingstherapie" aan bod.

 • De theorie en de achtergrond van de bevrijdingstherapie, met inbegrip van verbale en non-verbale communicatie.

 • De praktische aanpak : de verschillende stappen en technieken en het grondig inoefenen van de therapie in zijn geheel.

Praktisch:
De opleiding tot bevrijdingstherapeut bestaat uit verschillende modules en loopt in totaal over een periode van twee à drie jaar.

 • Module 1 : Theoretische vakken + testen (7 zaterdagen) start op 19 mei 2012(*). Volgende data liggen ook al vast : 16/06/2012, 29/09/2012 en 01/12/2012. De overige data worden in overleg bepaald.

 • Module 2 : Theorie en achtergrond van de bevrijdingstherapie : 1 WE : 12 en 13 januari 2013

 • Module 3 : Praktische opleiding en inoefenen van de therapietechnieken : 5 opeenvolgende dagen van 9 tot 18 uur: van 1 t.e.m. 5 april 2013

 • Module 4 : Stageperiode vanaf 5 april

 • Module 5 : Evaluatieweekend : 1 weekend

Locatie: Te bepalen in functie van de ingeschreven deelnemers. Vermoedelijk in Brugge.

Datum: Data voor Module 1 : De volgende cursus start op 19 mei 2012 .

Mogelijke wijzigingen worden in overleg vastgelegd, doch dienen beperkt te blijven.
De overige data worden in overleg vastgelegd;

Prijs :
- Module 1 : 810,00 euro (*)
-
Module 2 : 250,00 euro                  
-
Module 3 : 750,00 euro                  
-
Module 4

- Module 5 : 250,00 euro                   

Inschrijven kan door uw gegevens door te mailen naar cursussen@naturopathica.be


Lyoness leden krijgen de gebruikelijke korting. Gelieve na inschrijving uw lyoness nummer door te mailen naar naturopathica@naturopathica.be . Bent u nog geen lyoness lid ? Klik op de link voor meer info.


In deze prijzen zijn begrepen :

 • documentatie en cursus + begeleiding tijdens de stageperiode

 • koffiepauzes

 • licht middagmaal of broodmaaltijd (gewone keuken)

 • (*) vrijstellingen kunnen voor bepaalde vakken worden toegekend in functie van de genoten opleiding of reeds gevolgde cursussen. Gelieve ons te hiervoor te contcteren

Bepaalde boeken die bij deze cursus gebruikt worden dienen door de cursisten zelf aangekocht. Tijdens het eerste weekend van module 1 worden de titels meegedeeld.

Het aantal deelnemers is beperkt en de cursus gaat slechts door bij een minimum aantal deelnemers. schrijf dus snel in als je er nog wil bijzijn.

 

Trefwoorden: 
(c) 2010-2018 Naturopathica, wettig erkende beroepsvereniging (Belgisch Staatsblad 25/03/05) Ondernemingsnummer 0.820.205.967