Naturopatie

De commissie 'naturopatie' evalueert en definieert de verschillende naturopatische hulpverleningsvormen, en ordent ze binnen onze matrix. Ze adviseert de raad van bestuur over het al dan niet opnemen van nieuwe begeleidingsvormen in de matrix, en bereid een uitgebreid dossier voor, om voor te leggen aan de overheid.

Deze commissie bestaat uit Hans Westerling, Ro De Lanoeye en Noëlla Trenson. Ze worden bijgestaan door Pascale Laffutte. Alle hulp blijft welkom. Neem hiervoor contact op met het secretariaat via info@naturopathica.be .

             Picture 272                Picture 234                Picture 50                                 
        Hans Westerling         Noëlla Trenson        Ro De Lanoeye         Pascale Laffutte                                 

      

Trefwoorden: 
(c) 2010-2017 Naturopathica, wettig erkende beroepsvereniging (Belgisch Staatsblad 25/03/05) Ondernemingsnummer 0.820.205.967