Licht

afbeelding van naturo
Lichttherapie is een "trigger" van vele lichaamseigen biologische processen.

Gepolariseerd licht heeft uitstekende therapeutische eigenschappen (bio-stimulatie tot op celniveau). Bij lichttherapie worden de te behandelende lichaamsdelen belicht.

Bij kleurentherapie werkt men met een lichtset met verschillende basiskleuren, zodat men een uitgebalanceerde hoeveelheid kleurenenergie in het menselijk organisme kan brengen.
(c) 2010-2016 Naturopathica, wettig erkende beroepsvereniging (Belgisch Staatsblad 25/03/05) Ondernemingsnummer 0.820.205.967