U bent hier

    • You are here:
    • Home > Korte Oplossingsgerichte therapie

Korte Oplossingsgerichte therapie

 

Korte oplossingsgerichte therapie

 

De Korte Oplossingsgerichte Therapie behoort tot de psychotherapie en is in feite nog vrij recent.

 

Deze therapie vond zijn oorsprong in Milwaukee (USA) bij Steve de Shazer en Isoo Kim Berg, en is in zijn ontstaansgeschiedenis sterk geïnspireerd door de brief therapy (kortdurende therapie) van het Mental Research Institute (MRI) in Palo Alto te Californie (V.S.).

Voor zowel het MRI als de oplossingsgerichte therapie was Milton Erickson (de grondlegger van de moderne hypnotherapie) een belangrijke inspiratiebron. Zo is bij de oplossingsgerichte therapie de veelgebruikte ‘wondervraag’ of 'mirakelvraag' rechtstreeks afgeleid van Erickson’s ‘pseudo-oriëntatie in de tijd’. Dit laatste is een techniek waarbij men zich onder hypnose verplaatst naar een probleemvrije toekomst.

Toch is oplossingsgerichte therapie niet echt vanuit een theorie ontwikkeld (zoals zoveel andere therapieën), maar vooral ontstaan vanuit een inductieve, empirische invalshoek. Dat wil zeggen door goed te observeren, te kijken naar wat in therapie echt helpt, en wetende dat de oplossing van elk probleem bij de mens zelf ligt.

 

Heel wat onderzoek in verband met het "oplossingsgericht werken" en het verder uitdiepen van deze therapie gebeurde in het Korzybski-Instituut te Brugge. Het "Brugse Model" is in deze therapiemethode werelbekend.

 

Oplossingsgericht therapie is nog in voortdurende evolutie en toch is het uitgangspunt steeds hetzelfde : het is een gesprekstherapie waarbij oplossingsgericht denken in plaats komt van probleemgericht denken. Hieruit vloeit ook voort dat oplossingsgericht werken gemakkelijk kan gecombineerd worden met andere hulpverleningsvormen en/of therapieën. Zo maken oa. hypnotherapie, coaching, cognitieve gedragstherapie en vele anderen nu reeds gebruik van de K.O.T.-principes. Het is dan ook in deze zin dat wij deze basisopleiding in K.O.T. voorzien.

Naast de uitganspunten en de theorie van deze therapievorm zullen we het ondermeer hebben over de techniek en de verschillende vraagstellingvormen die in de opeenvolgende sessies kunnen voor komen.. We hebben het ook over communicatie en de verschillende protocollen die in deze therapie aan de orde zijn.

 

 

Praktisch:

Duur: 5 dagen (2 weekends+1dag) van 9u30 tot 17u30

Prijs: 490,00 €, inclusief cursus, koffiebreaks, lichte lunch (gewone keuken)

Datum: te bepalen in functie van de geïnteresseerden

Locatie : te bepalen in functie van de deelnemers

 

Aangezien de datum en de locatie wordt bepaald in functie van de ingeschrevenen, is het van belang dat geïnteresseerden zich zo snel mogelijk melden door hun gegevens door te geven via cursussen@naturopathica.be

 

Trefwoorden: 
(c) 2010-2018 Naturopathica, wettig erkende beroepsvereniging (Belgisch Staatsblad 25/03/05) Ondernemingsnummer 0.820.205.967