Dagelijks Bestuur (DB)

Het dagelijks bestuur bestaat uit de volgende bestuursleden:

     Wim Van Aelst             Picture 272              Picture 234         Peter Van Herck       afbeelding van Kurt Mercelis

  Wim Van Aelst      Hans Westerling       Noëlla Trenson          Peter Van Herck          Kurt Mercelis
    voorzitter           ondervoorzitter       ondervoorzitter          penningmeester             secretaris
                                 (Wallonië)             (Vlaanderen)


Zij nemen de dagdagelijkse beslissingen om de goede werking van de vereniging te verzekeren.(c) 2010-2017 Naturopathica, wettig erkende beroepsvereniging (Belgisch Staatsblad 25/03/05) Ondernemingsnummer 0.820.205.967